Giới thiệu về chúng tôi

GIỚI THIỆU CHUNG

Thành lập vào ngày 24.10.2015, tập trung đầu tư vào lĩnh vực thời trang, trang phục thể thao nam nữ, với thương hiệu chiến lược ban đầu là SongNhi. Với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

TẦM NHÌN

Mong muốn phấn đấu trở thành thương hiệu uy tín và vị thế trong nước và xây dưng thành công chuỗI sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp góp phần nâng cao chất lượng của ngườI việt và nâng tầm vị thế của ngườI việt trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH

Vì bạn, chúng tôI sẽ làm nhưng đIều tốt đẹp nhất giá trị cốt lõi chất lượng, trách nhiệm.